Så skambelägger vi varandra på internet

Text:

Författaren Jon Ronson går på djupet med ett samtida gissel.

Jon Ronson har skrivit en rad böcker om ämnen i gränslandet mellan psykologi och sociologi. Psyko­pater, extremism och den amerikanska militärens flirt med det paranormala är några områden han har utforskat. I So you’ve been publicly shamed (Riverhead books/Picador 2015) går han på djupet med skambeläggande, som demokratiskt verktyg, som social kontroll, som vapen för att leta fel och för att bestraffa normbrott.
Förr använde man tjära och fjädrar, i dag finns internet. Med de sociala medierna har den tysta massan fått en röst, och social bestraffning av synda­bockar fått en renässans, skriver Jon Ronson.
Han har en egen ton: underfundig, ibland dryg, men alltid humoristisk. Och han är bra på att berätta historier som visar sociala och psykologiska mekanismer. Han  intervjuar journalisten som avslöjade en toppförfattares bluff, och han intervjuar den bluffande toppförfattaren. Han intervjuar pr-kvinnan som fick sparken efter ett Twitterskämt om Afrika, och han berättar om hur han själv hängt ut folk på nätet. Han deltar i en skam-workshop, och han intervjuar en Texas-domare som gärna utfärdar publika straff (som att offentligt bära skyltar med sina gärningar).
Men han går också djupare än de enskilda historierna.
Jon Ronson beskriver hur tortyr och skamstraff ger liknande psykologiska effekter, och han analyserar avhumanisering i skamprocesser och gruppsykologin i mobbmentalitet. En av Jon Ronsons stora styrkor är hur han knyter samman alla dessa vinklar på de fenomen han tar sig an. I ett fascinerande avsnitt startar han till exempel i psykologin kring upplopp (eller för all del Twitterstormar) och drar en linje från dem till 1700-talspsykologen Gustave le Bons teorier om ”massans psykologi”, drar tråden vidare till hur Goebbels och Mussolini resonerade kring att kontrollera folket, djupdyker vidare ner i Philip Zimbardos berömda fängelseexperiment med vakter och fångar vid Stanford, och landar i hur grupper tenderar att leverera det som förväntas av dem och som de tror tjänar ett högre syfte. I So you’ve been publicly shamed gestaltar han alltså inte bara att klantiga kommentarer i dagens samhälle kan leda till en blixtsnabb social katastrof, utan också de avancerade psykologiska mekanismer som ligger bakom.
Johanna Westlund. Hennes recension publicerades först i Modern Psykologi 4/2015: Pappersutgåva | För skärm.