Hela havet stormar i det nya kontorslandskapet

Text:

Då påverkas du av den flexibla kontorstrenden.

– I början var det riktigt krisigt. Under en period kunde vi inte jobba alls, säger Susanna Eschricht, som arbetar som  planhandläggare på Värmdö kommun.
Hösten 2012, när alla kommunala funktioner skulle samlas på ett ställe, flyttade hennes enhet in i Värmdö kommunhus. För att alla skulle rymmas på den begränsade ytan hakade kommunen på den senaste trenden inom kontorsdesign: flexkontor. Systemet innebär att det finns färre skrivbordsplatser än medarbetare.
– Det var hela havet stormar. Särskilt frustrerande var det för småbarnsföräldrar som lämnar sina barn på dagis. De kom ofta sist och fick inte plats, säger Susanna Eschricht.
De som blev utan fick leta rätt på en dator på ett annat våningsplan och gick miste om det dagliga informationsutbytet med kollegerna. För Susanna Eschricht, som arbetar med tunga datorprogram som bara fanns på ett fåtal fasta datorer, innebar det att hon fick sätta sig ner och rulla tummarna.
– Det var en stor frustration över att ledningen inte var insatt i hur vi arbetar, säger hon.
Arkitekten och kontorsforskaren Christina Bodin Danielsson är orolig för att flexkontor bara ska bli en förevändning för att spara pengar.
– Jag tycker verkligen att man ska utreda hur man jobbar innan man bestämmer vilken kontorstyp man ska ha, säger hon.
Flexkontoren uppstod på 1990-talet för att spara dyrbar kontors­yta. Eftersom en del av medarbetarna sitter i möten, är sjuka eller jobbar hemifrån, finns det alltid skrivbord som står tomma. Studier visar att företag sällan använder mer än halva kontorsytan.
Men det går inte att bara skära ner antalet platser, menar Christina Bodin Danielsson. För att kontorstypen ska fungera krävs att man inför läsrum, grupprum eller tysta zoner. När flexkontoren införs på ett genomtänkt sätt så kan de både spara yta och öka trivseln. Hennes forskning visar att människor känner sig både nöjdare och friskare där än i ett vanligt kontorslandskap.
– Den största fördelen är att människor upplever större frihet och personlig kontroll, säger hon.
Psykologen Aram Seddigh, som forskar om kontorsmiljöns effekter, instämmer:
– Grejen med flexkontor är att det ska finnas tillräckligt med tysta områden för att man inte ska behöva bli störd och att man ska kunna välja en miljö som passar det man ska göra.
Tidigare forskning har visat att grupptillhörigheten är mindre på flexkontor samtidigt som lojaliteten med organisationen ökar.
– Om man vill ha ett utbyte mellan olika funktioner i före­taget kan det vara väldigt fördelaktigt, säger Aram Seddigh.
Men Susanna Eschricht är inte övertygad om det nya kontorets förtjänster. Hon saknar uppläggningsytor för sina ritningar, och det skåp hon har fått är alldeles för litet.
– Vi sitter packade som sillar. Eftersom de tysta rummen ofta är upptagna är det svårt att gå undan.
Ett oförutsett problem är också att det har blivit svårt att hitta varandra när alla får sitta var de vill. Men en del saker har ändå blivit bättre. Nu har hon fått en bärbar dator med de program hon behöver, och en enhet har fått flytta ut för att ge mer plats åt de andra.
– En fördel med flexkontoret är att det har blivit mer accepterat att jobba hemifrån. Och högarna på skrivbordet är mindre. När vi saknar egna platser går det inte att samla på sig så mycket papper längre.

Plus och minus med flexkontor
+ Sparar kontorsyta
+ Bättre trivsel och mindre distraktion än i kontorslandskap
+ Mindre sjukfrånvaro
– Passar inte alla yrkesgrupper
– Saker måste förvaras i skåp
-Kan användas som svepskäl för nedskärningar