Levande själar

Text:

Minnen, samtal, tankar av
PC Jersild (Fri tanke 2015)[/caption]
PC Jersild förmänskligar den stökiga psykiatrin i sin nya bok.

PC Jersild och psykiatrin går way back. Redan som blombud under skolåren besökte han Beckombergas stormavdelning. Och när han fortfarande var verksam som läkare, innan det skönlitterära författandet tog över, så arbetade han på S:t Görans psykakut, Beckomberga och en rad andra ställen inom och i närheten av psykiatrin – hans egentliga inriktning är social­medicinen.
Så sent som 2011 var han med i Vetenskaps­aka­demiens psykiatrigrupp då den presenterade ett reformprogram för svensk psykiatriforskning. Det är i kölvattnet av det arbetet som Den stökiga psykiatrin: Minnen, samtal, tankar (Fri tanke 2015) tillkommit. Boken kretsar kring en rad samtal med ledande namn, som alla får svara på frågan om vad de skulle göra om de fick en större summa pengar till just psykiatri­forskning.
Det är ganska otvungna samtal som PC Jersild för med bland andra psykiatern och psykoanalytikern Johan Cullberg, ssri-, kbt- och utmattningssyndromspionjären Marie Åsberg och epigenetikens genombrottsman Lars Olov Bygren. Så är PC Jersild också personligen bekant med många av den svenska psykiatrins nyckelpersoner. De har läst medicin tillsammans eller mötts på något vikariat. Så kan han i bokens självbiografiska delar till exempel skriva om hur Lars Olov Bygren efterträdde honom som amanuens på socialmedicinen på S:t Görans sjukhus i Stockholm: ”Han gjorde inte mycket väsen av sig. Fyra decennier senare skulle han göra världssensation.”
Det är också den självbiografi som utgör bokens andra stomme som mest lockar till läsning. När PC Jersild berättar om underbemanning på helgpass med suicidala patienter och om sina egna erfarenheter av att gå i psykoterapi kommer allt så mycket närmare. Psykiatrins teorier, forskningsresultat, läkemedelsgenombrott och strukturomvandlingar omvandlas till berättelser om människor som förts samman för att vårda eller vårdas.
När PC Jersild väl fångat mig i denna levande berättelse blir det både lätt och lustfyllt när han betar av de flesta av dagens debattämnen inom psykiatrin – från Quickfallet och adhd till EU:s jätteforskningssatsning The human brain project.
Som bok är Den stökiga psykiatrin allt annat än stökig. Snarare är den en god översikt, en ”vem är vem” och ”vad är vad”, för envar som önskar orientera sig i detta komplexa möte mellan vård, forskning och politik. Befriande nog avhåller sig PC Jersild nästan helt från att själv värdera och ta ställning. Det är ett förhållningssätt som jag som läsare gärna låter mig smittas av.