Brené Brown: Vänd svaghet till styrka

Text:

Tänk om sårbarhet inte är svaghet utan en styrka. Det menar i alla fall sociologen Brené Brown.


RECENSION. I stället för att kämpa emot uppmanar hon oss att omfamna sårbarheten, privat och i yrkeslivet. Genom att våga visa oss sårbara skapar vi en ny typ av närhet till andra. Det i sin tur föder kreativitet och förändring. I Mod att vara sårbar: I dina relationer, i ditt föräldraskap (Libris 2014) skriver Brené Brown att det ofta är skam som hindrar oss från att komma åt den viktiga sårbarheten. Om vi lär oss känna igen och hantera skammen kan vi hitta vår sårbarhet och kan träda fram som förebilder på ett nytt, ärligare och modigare sätt.
Karin Skagerbergs recension har tidigare publicerats i nummer 1/2015: Pappersutgåva | För skärm.