Elizabeth Loftus oro

Text:


Vi befinner oss på vetenskapskonferensen AAAS i San Jose, USA. Elizabeth Loftus är knuten till University of California. Hon är den forskare som nämnts flitigast i debatten om det vanskliga att förlita sig på människors minnesbilder i rättegångar, särskilt om minnena väckts med hjälp av en psykoterapeut.
Som i fallet med Sture Bergwall, eller Thomas Quick som han kallade sig under den period som han tillskrev sig själv skulden för ett 30-tal mord. Som bekant är han numera rentvådd från de av sina självanklagelser som går att rentvå från, det vill säga de som en gång lett till domar som nu kunnat hävas.
En av alla märkligheter i Quick-historien är Sven Å. Christianson, psykologiprofessorn vid Stockholms universitet som egenskap av minnesexpert var djupt indragen i Quick-fallet. Det fall som med sin omfattning och sina morbida detaljer har en särställning i historien om hur teorin om bortträngda minnen trängde allt längre in i både det amerikanska och det svenska rättssystemet på 1980-1990-talen.
– Det är så extraordinärt! som Elizabeth Loftus säger om Quick-fallet, med den pondus som ett helt forskarliv kan ge.
I det forskarlivet har hon en indirekt koppling till fallet, i och med att Sven Å. Christianson arbetade för henne en gång i tiden. Innan han landade i Quick-utredningen, vars logik gick stick i stäv med Elizabeth Loftus forskning.
– Han gjorde en post-doc hos mig och jag umgicks med honom och hans fru.
Jag frågar om de har någon kontakt nuförtiden. Jo, för ett år sedan mejlades de lite grann. Jag frågar om hur deras relation ser ut i dag och Elizabeth Loftus säger att hon ”tror att han är generad”.
Varför skedde Quick i Sverige? Det kunde ha varit vilket land som helst, säger Elizabeth Loftus. Men sedan säger hon att hon förstått att den här sortens terapi fortfarande bedrivs av vissa psykoterapeuter.
– Jag är orolig för Sverige, säger Elizabeth Loftus.
Jonas Mattsson är chefredaktör på Modern Psykologi. AAAS 2015 är en årliga konferens som hålls av American Association for the Advancement of Science.