När USA gav en hjälpande hand

Text:


Win-win: Att ge sänker blodtrycket
Skivförsäljningen och den insamling som kopplats till USA for Africa gav 51 miljoner dollar, vilket naturligtvis var till hjälp för mottagarna. Men också den som ger får positiva hälsoeffekter. I en färsk studie i Journal of economic psychology undersöktes 4 700 familjer. Bland dem som gav pengar till välgörenhet var det mindre vanligt med högt blodtryck, lungsjukdom och artrit än hos dem som behöll mer själva.
Statusfyllt: Vi följer dem med hög status
De medverkade var inte direkt några dussinartister. Hur hög status kan locka fram generositet har undersökts i en studie vid Pittsburghs universitet. Deltagarna delades in i grupper med hög respektive låg status utifrån hur väl de uppgavs ha lyckats i en frågesport. De fick sedan spela ett spel där alternativen var att behålla eller ge bort pengar. När högstatuspersoner gav bort pengar först imiterade lågstatuspersonerna beteendet, vilket ledde till 80 procent större donationer.
Tjat funkar: Vi gillar många refränger
Att låtens sista refräng upprepas under hela fyra minuter har förmodligen att göra med att alla ska hinna sjunga. Men kanske finns ytterligare ett skäl. Fenomenet mere exposure effect demonstrerades först av psykologen Robert Zajonc på 1960-talet. Han visade att folk föredrog geometriska figurer de sett tidigare framför figurer som de inte kände igen. Senare forskning har visat att samma sak gäller musik. Maximalt gillande uppstår efter tio upprepningar. De elva refrängerna i We are the world räcker således mer än väl.
Stärka kvinnor: Riktat bistånd lönar sig
Även om åttiotalspengarna är slut finns USA for Africa kvar än i dag, i form av en stiftelse som bland annat ägnar sig åt riktat stöd till kvinnor. Det är ett grepp som generellt ger bra resultat. Studier har visat att när kvinnor i fattiga familjer har kontroll över slantarna läggs mer pengar på mat och mindre på alkohol och cigaretter.
Scenskräck: Ångest av krav på perfektion
Medan de andra trängdes tre och tre bakom mikrofonerna, hade Michael Jackson spelat in sin del på egen hand föregående kväll. Perfektionisten Jackson fick prestationsångest av att sjunga inför så många kolleger. Han är inte ensam om det. En studie av 275 musiker, publicerad i Journal of anxiety disorders, visar att de som strävar efter musikalisk perfektion ofta har stark prestationsångest och undviker situationer där de saknar kontroll.
I dag: 30 489 975 kronor
Så mycket skänkte det svenska folket till Musikhjälpen i december. 2014 års upplaga av Musikhjälpen samlade in pengar för att stoppa spridningen av hiv.
Nils Ottos artikel publicerades först i Modern Psykologi 1/2015: Pappersutgåva | För skärm.