Var snäll mot dig själv: Odla din självmedkänsla

Text:

Teorierna bakom begreppet självmedkänsla har sin grund i neurovetenskapliga studier, bland annat magnetröntgen av buddhistmunkars hjärnor. Lite självkritik är bra – inte minst evolutionärt, för att vi ska passa in i flocken. Men att aldrig vara nöjd med sina insatser leder inte till bättre prestationer, tvärtom.
I sin bok Självmedkänsla: Hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra (Natur & Kultur 2014) sätter Agneta Lagercrantz, tidigare mångårig psykologireporter på Idagsidan i Svenska Dagbladet, in självanklagelserna i ett större samhällsperspektiv. I ett samhälle där prestationer ständigt belönas ställer vi högre krav på allt, även oss själva.
Hon tar avstamp i sin egen oförsonlighet mot sig själv (ibland blir det en aning anekdotiskt med alla citat från hennes mamma, bekanta, bloggare), men hon går också igenom den forskning som hittills dykt upp (forskningsområdet är ungt, men växer stadigt – bara i år har 180 vetenskapliga artiklar i ämnet publicerats). Hon ger även konkreta råd för hur man kan öka sin självmedkänsla: försök att se dig själv utifrån, träna på att vara snäll mot dig själv, tänk på hur du skulle reagera om det var någon annan din självkritik gällde.
Johanna Westlund är frilansjournalist. Den här recensionen har tidigare publicerats i Modern Psykologi 10/2014: Pappersutgåva | För skärm.