Nytt index län för län: Västerbottningar har bäst psykisk hälsa

Text:

Föreningen Mind har sammanfört självmordsstatistiken med de undersökningar som görs av den självskattade hälsan. Resultatet har blivit ett landsomfattande index över den psykiska hälsan, län för län, där låga självmordstal och högt skattad hälsa ger ett högt värde. Västerbottens län toppar listan och har även landets lägsta självmordstal, medan Jönköpings län toppar tabellen för självskattad hälsa.
När statistiken samkördes med annan data gick det att statistiskt säkerställa ett samband mellan hög arbetslöshet och lågt Mind-index på gruppnivå. Sambandet säger däremot inget om orsakskedjan.
Föreningen Mind arbetar för att främja psykisk hälsa och har funnits sedan 1931. Läs mer om mätningen på mind.se och i det kommande novembernumret Modern Psykologi.
Jonas Mattsson