Onödig separation på neonatalen

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala är en unik plats. Detta är ett av få ställen i världen där också de allra sjukaste nyfödda barnen får vara med sina föräldrar och syskon. Inte några timmar per dag. Inte när personalen bestämmer att det är lämpligt. Utan dygnet runt.
Här har barnläkaren och tidigare verksamhetschefen Uwe Ewald lett ett omfattande förändringsarbete. Han berättar att det första steget bort från rutinen att separera tidigt födda från sina föräldrar var att ta dit en stol för föräldrarna att sitta på.
– Så bra att föräldrarna i alla fall fick vara här inne, säger jag.
Uwe tystnar. Sedan säger han:
– Nej, det jag fick igenom var att de fick sitta på en stol. Utanför i korri­doren …
Det här är ett smakprov ur Sara Johanssons artikel i nya numret av Modern Psykologi, 7/2014. Beställ hela artikeln och tidningen här: Pappersutgåva | För dator/läsplatta/smartphone.

Text: