De var hippies 60 år före sin tid

Text:


Otto Gross var feminist, vegan, anarkist, narkoman, läkare – och en av Freuds mest begåvade lärjungar. Men hans radikala idéer ledde snart till en brytning med läromästaren.
Psykoanalysen måste användas i revolutionens tjänst, menade Gross. Bara genom att förändra sitt inre, leva ut sina sexuella lustar och riva ner kärnfamiljens patriarkala strukturer kan människan uppnå verklig jämlikhet.
År 1906 kom Gross till anarkistkolonin på ber­get Monte Verità i södra Schweiz. Där, bland dansande nu­dis­ter och esoteriska konst­närer, skulle han för­verkliga sin vision, i ett livs­stilsexperiment som före­bådade 1960-talets hippierörelse.
Men Gross var för radikal till och med för Monte Verità. Hans orgiastiska gruppterapi väckte skandal, och när han försåg två självmordsbenägna kvinnor med droger, som de använde för att ta livet av sig, blev han efterlyst för mord. År 1913 spärrades han in på mentalsjukhus av sin egen far, som länge hade betraktat honom som en samhällsfara.