7 tecken på att du är mobbad

Text:

Det kan vara svårt att veta om det verkligen är mobbning man är utsatt för. Här är några varningstecken:
1) Du har förlorat balansen, som om mattan ryckts bort under dig.
2) Du ges dubbla budskap men känner dig oförmögen eller för osäker för att be om ett förtydligande.
3) Du har missbedömt din ställning och ”läget”, yrkesmässigt och socialt.
4) Du möts av illvilja där du förväntade dig uppskattning och stöd.
5) Man kör med dig, som om du inte kan styra över din egen situation.
6) Det som nyss kändes tydligt och klart känns plötsligt rörigt och svårt att överblicka.
7) Du har en vag misstanke om att något inte står rätt till.
Av Agneta Persson.
Källa: Mobbning på arbetsplatsen – handbok i konsten att slå tillbaka med hedern i behåll av Kristina Östberg och Lasse Eriksson (Liber 2010)
Artikeln publicerades först i Modern Psykologi 1/2014. Beställ hela tidningen här: Beställ här: Pappersutgåva | För dator/läsplatta/smartphone.
Läs mer
Lasse i Krokom, den långe bullrige socialsekreteraren, slutade vissla på jobbet och såg till sist självmord som enda utväg.
Så stoppar du mobbarna i 8 steg.