Så stoppar du mobbarna i 8 steg

Text:

Här är ett antal strategier för dig som är mobbad:
1. Svara lugnt. När någon tillskriver dig något negativt och svårtytt som du tycker är obehagligt blir du förvånad, förvirrad och kanske lite rädd och vet inte i stunden vad du ska säga eller göra. Samtidigt vill du säga något för att inte verka mesig. Då ska du trycka tungan hårt mot gommen. Dels tar du ansiktets muskler i anspråk så att inte små ryckningar avslöjar din osäkerhet. Dels kan detta omärkbara tryckande framkalla ett lätt roat leende. Du ser helt enkelt lugn ut. Sedan ska du fråga den person som orsakat dig obehaget: ”Hur tänker du när du säger så?”
Om du fick en elak kommentar och den var avsiktlig, så kan mobbaren inte öppet förklara avsikten med sitt angrepp och du får ett luddigt svar. Men genom frågan har du avvärjt den skam som ett mobbningsangrepp kan skapa hos dig. Om det var oavsiktligt så får du ett svar som du blir nöjd med. Du har därför inget att förlora på att fråga.
2. Backa utan att det märks. ”Jag är tyvärr tvungen att gå nu.” Eller: ”Var ligger toaletten?”
Att backa ger inte mobbaren rätt, men det ger dig tid att dra dig tillbaka för att få tid att byta strategi. Men det är en konst att lära sig, framför allt om man är sliten och utmattad av mobbningens obegriplighet, dess ”icke-kommunikation”.
3. Byt samtals­nivå. En del har fått lära sig att väder­prat är ytligt prat, att det inte har något värde. Tvärtom, det är en skyddande nivå där man prövar om man vill gå vidare. Det är också en sammanhållande nivå som skapar vilsamt lugn. Rådet till mobbade blir: Lär dig hoppa mellan nivåerna. Mobbaren gör det även om hon mest rör sig inom den ironiska och sarkastiska nivån. Sänk den energi som du ger och tar emot genom en tillflykt till vädernivån.
4. Lägg ansvaret på mobbaren. Var korrekt och fyrkantig. Ta befälet. Det är alltid mobbaren som är aktören. Det är hon som ställer den mobbade inför oväntade situationer. Inte tvärtom. Den mobbade ska därför ställa sig frågan: ”Varför beter hon sig på detta viset?” och inte ställa sig frågan: ”Vad har jag gjort som gör att hon beter sig på detta viset?”
5. Agera oberörd. Ett visst mått av skådespeleri är inte fel. Många som mobbas har svårt för det, men med en mobbare som ständigt spelar olika roller kan det vara verksamt att spela lugn och behärskad, att tiga och vänta. Sköt ditt jobb så bra du kan.
6. Vakta dina saker. Lås in dina saker, även under lunchen. Ta kopior på alla dokument som kan hjälpa dig om du behöver bevis för att du mobbats.
6. Bulla upp dig. Agera utifrån en bild av dig själv som stor och stark och en som tar plats. Tänk dig att mobbaren är två år gammal moraliskt och etiskt sett, så kan du lättare frigöra dig från alla underlägsenhetskänslor. Fastna inte i den känsla av förnedring och skam som är din första reaktion på motpartens skämt.
8. Du gör rätt. När du upplever att det blir fel vad du än gör och en känsla av förlamande inkompetens kryper över dig, kan du låta ett mantra rulla i huvudet: ”Jag vet varför jag gör det jag gör, jag vet vad som är viktigt för mig i livet.”
Källa: Mobbning på arbetsplatsen – handbok i konsten att slå tillbaka med hedern i behåll av Kristina Östberg och Lasse Eriksson (Liber 2010)

Artikeln publicerades först i Modern Psykologi 1/2014: Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) | Prenumerera

Läs mer
Lasse i Krokom, den långe bullrige socialsekreteraren, slutade vissla på jobbet och såg till sist självmord som enda utväg.
7 tecken på att du är mobbad.