Nummer 5/2010 är ute 21 september! Tema: Djur.

Text:

Porträtt
Jonas Karlsson spelar på gränsen till nervsammanbrott.
Psykologerna som lägger sig själva på divanen
Vilka psykologiska metoder använder psykologerna i sin egen vardag?
Så tänker djur
Nu tar forskarna djurens medvetande till en ny nivå.
I huvudet på jycken
Möt djuren som väljer människan framför naturen.
Vi granskar hundpsykologerna
Hur mycket psykolog ryms i titeln hundpsykolog – egentligen?
Så gör djur: Sex
Trodde du att du hade snuskig fantasi? Det är garanterat inget mot vissa djurarters sexliv.
Multitasking
Konsten att göra allt på en och samma gång.
Israel & Palestina
Vi besöker terapeuterna i skuggan barriären.
Galen i Jerusalem?
Då har du kanske drabbats av Jerusalemsyndromet.
Krönikor
Per Naroskin.
Malin Edlund.
Mer om Modern Psykologi 5/2010.