Hellre medkänsla än fagra löften

Text:

[Ur Modern Psykologi #1/2010]
Hellre medkänsla än fagra löften
Katastrofpsykolog först att få Stora Psykologpriset
Filmen har sin Guldbagge och musikbranschen sin Grammis. Nu har Stora Psykologpriset delats ut för första gången. Vinnaren Eva Håkanson har ägnat 25 år åt att bygga upp den psykologiska kris- och katastrofberedskapen inom Stockholms läns landsting.

Du har hjälpt drabbade efter såväl Estonias förlisning 1994 som tsunamin 2004. Hur klarar man det utan att själv bryta ihop?
– Jag måste inse att det inte är jag som är drabbad. Det är skillnad på att bli berörd av andras situation och att själv bli drabbad. Men sedan behöver man människor omkring sig yrkesmässigt, som ger stöd och avlastning. Det har jag haft.
Vilket är det vanligaste misstaget vid katastrofer?
– Ett misstag är att man tvingar någon att prata om det som har hänt när personen inte är beredd. Ett annat är att man helt undviker att prata om det.
Varför klagas det så ofta på dålig information vid kriser?
– De drabbade har tappat kontrollen och känslan av kaos ökar utan information om vad som har hänt och om vad samhället gör för att hjälpa. Vid stora händelser är det svårt att gå ut med information för att det är svårt att få in information. Men det kan bli mycket bättre. Myndigheter känner ofta att de måste vara hundra procent säkra innan de lämnar  information. Men att säga att vi inte kan kan säga mer är också att informera.
Vad mer kan bli bättre?
– Tidigare har myndigheterna inte riktigt använt sig av kris- och katastrofpsykologisk kompetens. Bearbetningen av Estonia blev problematisk efter att både Carl Bildt och Ingvar Carlsson tidigt lovat att man skulle bärga båten. En grundregel är att aldrig lova något som du inte vet att du kan fullfölja. Visa medkänsla: ja. Ta på dig mer än du kan hantera och ta ansvar för: nej.
Hade man lärt sig mer till tsunamin?
– Tittar du på UD är frågan om man lärt sig så mycket där. Men annat sköttes väl. Organisationer, hälso- och sjukvård, kommuner och enskilda ställde upp. Det har delvis kompenserat de brister som fanns.
Stora psykologpriset delas ut av Sveriges Psyko­logförbund och Pearson Assessment.
– Jonas Mattsson