Vem tror du att du är?

Text:

Omslagsartikeln i första numret handlar om självbilder. Rubriken är Vem tror du att du är? Kan du besvara den frågan med bara ett ord?
På omslaget står Karin Wegsjö. Hon valde ordet omfattande. Chefredaktören valde ordet glad, redaktörerna Jonas och Hanna Sofia valde tidsoptimist respektive eftertänksam. Tidningens AD valde impulsiv.
Vilket ord skulle du välja?